Privacy

SUBIECTUL: INFORMATII SITE INTERNET IN CONFORM LEGII NATIONALE SI ART.13 REG UE 2016/679

1. TITULAR DATE
Conform art. 4 si 24 din Reg. UE 2016/679, Operatorul de date este TECNOLAM-RO SRL, cu sediul social in Oras Otopeni, Strada 23 August, Nr.244-2, Lotul 4 Camera Nr.1, Parter, Judet Ilfov, Romania Tel. +40744 241 437, e-mail opusline .ro @ gmail .com, in persoana reprezentantului sau legal pro tempore.

2. SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII
Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate cu respectarea conditiilor de legalitate art. 6 din Reg. UE 2016/679, pentru completarea unui formular de solicitare de informatii; temeiul legal al prelucrarii este interesul legitim (art. 6 alin. 1 lit. f), pentru inregistrarea la newsletter baza legala a prelucrarii este consimtamantul explicit (art. 6 alin. 1 lit. a).

3. PERIOADA DE CONSERVARE A DATELOR
Datele colectate vor fi prelucrate folosind instrumente manuale, informatice sau telematice, cu respectarea scopurilor pentru care au fost colectate si intr-o maniera adecvata pentru a garanta securitatea si confidentialitatea acestora. Datele cu caracter personal vor fi pastrate pentru timpul necesar pentru indeplinirea specifica a scopurilor mentionate mai sus, tinand cont si de respectarea termenelor impuse de lege in scopul protectiei judiciare a intereselor Utilizatorului si Proprietarului. Prin urmare, cu respectarea prevederilor art. 5 alin.1 lit. e) din Reg. UE 2016/679, pastrarea datelor cu caracter personal furnizate depinde de scopul prelucrarii: pentru datele solicitate de contact, timpul de pastrare este de maximum 6 luni.

4. DESTINATARI SAU CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR
Datele cu caracter personal furnizate vor fi comunicate destinatarilor, care vor prelucra datele in calitate de manageri (art. 28 din Reg. UE 2016/679) si/sau in calitate de persoane fizice care actioneaza sub autoritatea Operatorului de date si a Managerului (articolul 29 din Reg. UE 2016/679), in scopurile enumerate mai sus la pct. 2. Concret, datele vor fi comunicate catre: subiecte care presteaza servicii de gestionare a sistemului informational si a retelelor de telecomunicatii, inclusiv e-mail si site-ul web; liber profesionisti, firme sau companii in contextul relatiilor de asistenta si consultanta; autoritatile competente pentru indeplinirea obligatiilor legale si/sau a prevederilor organismelor publice; Subiectii apartinand categoriilor mentionate mai sus indeplinesc functia de manager de prelucrare a datelor, sau opereaza in totala autonomie ca operatori separati.

5. TRASFERUL DATELOR INTR-O TARA TERZA
Operatorul de date nu va transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala.

6. NATURA ATRIBUTIEI SI A REFUZULUI
In afara de ceea ce este specificat pentru datele de navigare, utilizatorul este liber sa furnizeze datele sale personale. Furnizarea datelor este optionala sau necesara in functie de scopul specific pentru care sunt prelucrate datele. Nefurnizarea datelor marcate cu simbolul * va face imposibila obtinerea a ceea ce se solicita sau utilizarea serviciilor Operatorului de Date.

7. DREPTURILE PARTILOR INTERESATE
Veti putea sa va afirmati drepturile asa cum sunt exprimate in articole. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 din Regulamentul UE 2016/679, prin contactarea Operatorului de date la opusline.ro@gmail.com. Aveti dreptul, in orice moment, de a cere Operatorului de date sa va acceseze datele personale, sa le rectifice, sa le anuleze, sa le limiteze prelucrarea. Mai mult, aveti dreptul de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra (inclusiv procesarii automate, de exemplu profilarea), precum si portabilitatii datelor dumneavoastra. Fara a aduce atingere oricarei alte cai de atac administrative si judiciare, in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra incalca prevederile Reg. UE 2016/679, in temeiul art. 15 lit.f) din Reg. UE 2016/679 mentionat anterior, aveti dreptul de a depune o plangere la Garantul pentru protectia datelor cu caracter personal si, cu referire la art. 6 alin.1 lit.a) si art. 9, alin.2, lit. a), aveti dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul dat. In cazul unei solicitari de portabilitate a datelor, Operatorul de date va va furniza datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de un dispozitiv automat, fara a aduce atingere paragrafelor 3 si 4 ale art. 20 din Reg. UE 2016/679.

Statistici
Google Analytics
Date Personale: Cookie si Date de utilizare

(Prin intermediul unui panou de control gratuit, google ne pune la dispozitie informatii despre navigarea utilizatorilor, preferintele acestora si ne permite sa ne imbunatatim serviciile, acolo unde exista o cerere mai mare, aceste date sunt stocate de google pe serverele lor, putem pur si simplu sa accesam si sa citim ei, dar nu le detinem)

Vizualizarea continutului de pe platforme externe
Widget Video YouTube
Date Personale: Cookie si Date de utilizare

(toate iframe-urile (ferestrele care amintesc un fragment de site extern apartinand altor site-uri precum panourile cu videoclipuri de pe facebook) pot stoca cookie-uri si informatii referitoare la contul dvs., aceste date nu sunt utilizabile deoarece sunt criptate si aplicatia noastra nu solicita sau stocheaza orice informatii despre aceasta, dar sunt stocate pe serverele lor)

Formularele de contact si butoanele de whatshelp
Mesaje trimise gratuit de dvs. prin formularele de contact sau butoanele whatsapp.
Date personale: e-mail si numar de telefon

Mesajele trimise de dvs. catre proprietarul nostru prin e-mail (formulare de contact), mesaj whatshapp (buton whatshelp), aceste mesaje cu e-mailurile sau numarul de telefon respectiv vor fi stocate in casuta noastra postala sau prin chat WhatsApp pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra pentru informatii. Niciuna dintre datele dumneavoastra nu va fi dezvaluite vreodata de catre noi unor terti in scopuri de publicitate sau propaganda).

Cine a cumparat bancurile noastre de lucru

Dorian

O firma cu ridicat nivel de empatizare pentru cerintele/nevoile clientului, flexibila, excelenta comunicare. Produse de calitate superioara, raportul calitate-pret conduce spre totala satisfactie. O colaborare placuta si eficienta, imi caut motive sa o continui.

Teodor

Mare competenta si profesionalism. Produse de inalta calitate. Te poti baza pe produse

Oprea

Colaborare excelentă

CERE OFERTA GRATUITA

Nume

Logo Opus LineOPUS-LINE
SOCIAL MEDIA

© Copyright 2022 - TECNOLAM RO SRL - RO19229006
Ajutor
Compania

Tecnolam RO SRL

Blog